U saradnji sa kooperantima proizvodnja delova za rashladne kule:

  • Plastični razvod za naprskavanje
  • Dizne
  • Eliminatori kapi
  • Saće
  • Plastične kade