Novomatik Hem proizvodi delove za rashladne kule i izvodi radove na remontu rashladnih kula u većem ili manjem obimu:

  • Kompletan remont rashladnih kula sa zamenom ili reparacijom svih delova (oplata, ispuna, eliminatori kapi, usmerivači vazduha, razvod za naprskavanje)
  • Izrada i ugradnja PVC ispune (saća)
  • Izrada i ugradnja eliminatora kapi
  • Izrada i ugradnja razvoda za naprskavanje
  • Zamena čeličnog razvoda za naprskavanje plastičnim
  • Izrada i ugradnja usmerivača vazduha (žaluzina)

U saradnji sa podizvođačima moguće je odraditi i servis ventilatora i pumpi.