PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za antiscaling i antikorozionu zaštitu:

  • Zatvorenih vodenih sistema autoklava,
  • Zatvorenih sistema hlađenja,
  • Sistema za proizvodnju "chilled" vode,
  • Sistema hla|enja kompresorskih stanica,

Specijalno se preporučuje za primenu u sistemima koji sadrže čelik, bakar, cink i njihove legure.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST 1% rastvora: 3.3,
pH PRIMENE: 6,5 ¸ 8,2,
GUSTINA NA 20 °C: 1.03 g/cm3,
SUVI OSTATAK, mas% 11.50
KISELINSKI BROJ, mg KOH/1 g

75.2

Preuzmite tehnološki list za NOVOHIB 101  

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku ili poznatom razblaženju.

Ukoliko se dozira u cirkulacioni sistem može se dozirati ručno ili preko dozir pumpe uz održavanje koncentracije 300 do 500 g/m3 dodate vode.

Ukoliko se dozira direktno u autoklav doziranje se vrši ručno, za svaku šaržu posebno u propisanoj  količini. Potrebno je održavati koncentraciju 0.03% odnosno 1 kg na 3200 kg vode.

TOKSIČNOST

Koncentracije koje se preporučuju nisu toksi~ne ni za ljude ni za životinje. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečišćavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast ni unutar sistema niti u efluentu.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 5 ¸ 30oC. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. U slučaju kontakta sa očima isprati sa dosta vode, ne gutati i ne uzimati ustima.