1. Predoperativno čišćenje i pasivizacija parnih kotlova srednjeg i visokog pritiska. Postupak se vrši po međunarodnim preporukama VGB R513 , a obuhvata uklanjanje masnoća, prašine, produkata korozije, cundera od varenja i drugih nečistoća sa novih cevnih površina pre puštanja kotla u rad i pasivizacija očišćenih površina radi nanošenja kompaktnog zaštitnog sloja koji je osnova za dalje stvaranje magnetita u radu. Može se vršiti hemijski tretman kompletnog kotla posle montaže ili delova cevnog sistema pre ugradnje.
 2. Hemijsko čišćenje parnih kotlova srednjeg i visokog pritiska od depozita stvorenog u radu. Postupak se takođe vrši po međunarodnim preporukama VGB R513 , a obuhvata uklanjanje vodenog kamenca, produkata korozije i drugih nečistoća koji su se stvorili na površinama za razmenu toplote vodenog i parnog prostora u toku rada kotlova. Takođe se po uklanjanju depozita vrši pasivizacija očišćenih površina radi nanošenja kompaktnog zaštitnog sloja koji je osnova za dalje stvaranje magnetita
 3. Hemijsko čišćenje manjih termoenergetskih i termotehničkih objekata sa vodene strane od depozita karbonatnog, silikatnog, sulfatnog sastava ili oksida gvožđa:
 • parni kotlovi niskog pritiska,
 • vrelovodni i toplovodni kotlovi,
 • turbinski kondenzatori,
 • cevni razmenjivači toplote, (para-voda, voda-voda, ulje-voda),
 • pločasti razmenjivači toplote
 • dobošasti kondenzatori,
 • evaporativni kondenzatori –amonijačnog rashladnog sistema u hladnjačama,
 • rashladne kule
 • rashladne instalacije kompresora (kondenzatori, isparivači, cevna instalacija),
 • hladnjaci ulja,
 • kaloriferi
 • napojni rezervoari,
 • bojleri za sanitarnu vodu,
 • svi objekti gde postoji nataložen vodeni kamenac i oksidi metala.

4. Hemijsko čišćenje i pasivizacija prohronskih instalacija. U skladu sa standardima koji regulišu ovu oblast