1. Demontaža ispune, eliminatora kapi, usmerivača vazduha i grubo pranje unutrašnjosti kule.
  2. Kiselinsko pranje cevnog snopa.
  3. Pranje spoljašnjih površina kula.
  4. Montaža nosača, ispune, eliminatora kapi i usmerivača vazduha

Originalnu ispunu i eliminatore kapi je isporučila kompanija Grappa, dok smo mi izradili nove nosače i usmerivače vazduha.

Izvršen je remont jedne kule i uređaj koji je predstavljao veliki problem u procesu proizvodnje, vraćen je na fabričke karakteristike.