1. “Dekapiranje” novih kotlova ili delova cevnog sistema pre puštanja u rad.
 2. Hemijsko čišćenje “bajcovanje” parnih kotlova visokih pritisaka.
 3. Hemijsko čišćenje termoenergetskih i termotehničkih objekata sa vodene strane od depozita karbonatnog, silikatnog, sulfatnog sastava ili oksida gvožđa:
 • parni kotlovi srednjeg i niskog pritiska,
 • vrelovodni i toplovodni kotlovi,
 • napojni rezervoari,
 • bojleri za sanitarnu vodu,
 • izmenjivači toplote, (para-voda, voda-voda, ulje-voda),
 • dobošasti kondenzatori,
 • evaporativni kondenzatori – rashladne kule amonijačnog rashladnog sistema u hladnjačama,
 • rashladne instalacije kompresora,
 • hladnjaci ulja kompresora,
 • svi objekti gde postoji nataložen vodeni kamenac i Fe oksidi.